Vanliga frågor

Hur snart kan jag ställa mitt barn i kö?

Det finns ingen nedre åldersgräns. För att börja måste ditt barn dock vara minst 12 månader. Alla barn under 6 år är välkomna att söka plats hos oss.

Hur ofta får mitt barn vara utomhus?

Vi går ut varje dag och anpassar oss efter väder och vind. 

Vilka är öppettiderna?

Amorinen har öppet alla vardagar mellan 06.00–18.00. Under semesterperioden samarbetar vi med övriga Montessorienheter.

Montessoribarn lär vara bra på att koncentrera sig och sitta still, men hur är det med lek och rörelse?

Montessoripedagogiken bidrar till att barnen ofta är lugna och fokuserade. Lek och fysisk aktivitet stimuleras varje dag.

Ställer ni särskilda krav på mig som förälder?

Ja, fyra stycken:

1/ att du är intresserad av Montessori- pedagogiken och tror att Montessorimiljön passar ditt barn

2/ att ditt barn lämnas på Amorinen senast kl 8.30, då barnens arbetspass börjar

3/ att du deltar på vårt föräldramöte en kväll per termin

4/ att du deltar på utvecklingssamtal en gång per termin.

 Vill du, är du alltid välkommen till oss för att vara med ditt barn en dag eller en del av dagen.

 Samarbetar ni med Montessoriskolan i Norrtälje?

Amorinen var med och startade Montessoriskolan i Norrtälje 1998. Idag heter vi Montessori i Norrtälje AB och där ingår förskolorna; Amorinen, Grind, Grossgärdet och Montessoriskolan i Norrtälje. Montessoriskolan har reserverade platser för alla Amorinens barn. De barn som går hos oss har därför möjlighet att fortsätta inom Montessoripedagogiken ända till årskurs 9.

Vad kostar det att ha sitt barn hos er?

Vi följer den kommunala taxan.

Fakta
Montessoriförskolan Amorinen
Antal barn: ca 40. Barnens åldrar: 1 till 6 år.
Särskild småbarnsavdelning: ja, för barn 1 till 3 år.
Personal med Montessoripedagogisk utbildning: ja.
Öppettider: vardagar 06.00–18.00.
Kö: hänsyn tas till syskonförtur och kötid.
Avgifter: följer den kommunala föreskoletaxan.
Skolsamarbete: Alla barn på Amorinen har reserverade platser på Montessoriskolan i Norrtälje, vilket ger möjlighet till fortsatt Montessoripedagogiken genom hela grundskolan.
Övrigt: Amorinen drivs av Atvexa i aktiebolagsform.
Medlem av Svenska Montessoriförbudet.
Hemsida: www.amorinen.info